ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀) လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မွန်)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။