ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄ /၂၀၂၁ ဝန်ကြီးဌာန(၁၅)ခုအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန(၁၅)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်း နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို  download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။