၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းအတွက် သင်တန်းဝင် ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။