၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။