ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၂၂ ရက်စွဲပါစာဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ များကို စတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူရမည့် နေ့ရက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။