ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၂/၂၀၂၂)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။