ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၀/၂၀၂၂)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။