စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ သတင်းပို့ရမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်၊ လူတွေ့ စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်နှင့် အချိန်တို့ကို အကြောင်းကြားခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။