ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် (ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ နေပြည်တော်၊ မကွေး) စာစစ်ဌာနတွင် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာ ရင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်မညီညွတ်၍ ဖြေဆိုခွင့် မရရှိ သူများစာရင်း

လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်မညီညွတ်၍ ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများ စာရင်း

အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် download ကြည့်ရှုရန်

ရန်ကုန် စာစစ်ဌာန

မန္တလေးစာစစ်ဌာန

မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာန

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာန

မကွေး စာစစ်ဌာန