ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁/၂၀၂၂)

အသေးစိတ်ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။