ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)၊ လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (နေပြည်တော် စာစစ်ဌာန)(ပြင်ပ)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။