အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၄) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။