ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၉/၂၀၂၀)

အသေးစိတ်ကို  download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။