နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေ စာရင်း

အသေးစိတ်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။