ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၈/၂၀၂၁)

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။