ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မန္တလေး)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။