ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၅/၂၀၂၁)

အသေးစိတ်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။