ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။