ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၀)ခု၊ ကြေညာချက်အမှတ်(၈/၂၀၂၃)အတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။