စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၂)အတွက်  သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။