စာ‌ရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်း အမှတ်စဥ်(၂၃) သင်တန်းဝင်ခွင့်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။