ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇/၂၀၂၁ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအဆင့်ဆင့် တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဦးစီးအရာရှိ (၃၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။