ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၃)  ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစ်လပ်ရာထူး (၂၀၀) နေရာအတွက်ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။