ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့တွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး(၁)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။