ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၅)ခု၊ ကြေညာချက်အမှတ်(၁၀/၂၀၂၂)အတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း။

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။