ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခုတွင် ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂/၂၀၂၁၊ ၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁ ) အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။