ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၁ နှင့် (၄/၂၀၂၁၊  ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁) တို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့် စတင်ခန့်ရာထူး  လစ်လပ်နေရာများအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ အမည် စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။