ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၆/၂၀၂၂)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။