တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသငတန်း အမှတ်စဉ်(၁၀) နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၇-၆-၂၀၂၂)

စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၈-၇-၂၀၂၂)