တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈) နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉)တို့၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၄-၁-၂၀၂၂)