ဖွဲ့စည်းပုံ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ပါမောက္ခချုပ် ဦးဆောင်၍ အဓိကဌာနကြီးများအဖြစ် စီမံဘဏ္ဍာဌာနကြီးနှင့် သင်ကြားရေးဌာနကြီးဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စီမံဘဏ္ဍာဌာနကြီး

စီမံ/ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု

သင်‌တန်းရေးရာဌာန

လုံခြုံရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဌာနစု

၂၅ ကုတင်ဆေးရုံ(တိုင်းရင်းဆေးခန်းအပါအဝင်)

ပို့ဆောင်ရေးဌာနစု

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

မွမ်းမံထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု

ရေမိလ္လာဌာနစု

လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနစိတ်

ပစ္စည်းဂိုထောင်ဌာနစု

စိုက်ပျိုးရေးဌာနစု

မွေးမြူရေးဌာနစု

ရိပ်သာဌာနစု

သင်ကြားရေးဌာနကြီး

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာန

စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန

စီးပွားရေးပညာဌာန

ဥပဒေပညာဌာန

လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန

အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန

ကာကွယ်ရေးဌာန

သုတေသနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန