သင်ကြားရေးဌာနစိတ်

          သင်ကြားရေးဌာနစိတ်သည် ယခင်က လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲအောက်တွင်ပါရှိခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း ပမာဏ များပြားလာသဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ သီးခြားဌာနစိတ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းချိန်မှစ၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် သင်တန်း များ၏ သင်ကြားရေးနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ Training of Trainers –ToT  သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး သင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း၊ တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း၊ အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေး သင်တန်းတို့တွင် ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာများ ပို့ချနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) ၊ International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) နှင့် Local Government of Development Institutes (LOGODI) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်း များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ အရာထမ်းများအား အစည်းအဝေးနှင့် ညီလာခံ များသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန်နှင့် စာတမ်းနှင့် ဆောင်းပါးများ တင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်းတို့အတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

          တင်ပြပါလုပ်ငန်းများအနက် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) ၊ IASIALocal Government of Development Institutes – LOGODI တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဘာသာရပ်ပို့ချနိုင်ရေး အတွက် အောက်ပါ အတိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)     ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 2ndASEAN Heads of Civil Service Retreat တွင် ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTIs) တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရန် သဘောတူညီခဲ့မှုအရ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီမှ Training Institute များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း (Capability Building)၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည့် အစီအစဉ်များနှင့် စပ်တူလုပ်ငန်းများ (Joint Programmes and Partnerships) နှင့် အရင်းအမြစ်များဖလှယ်ခြင်း (Resource Sharing) စသည့် Area (၃)ခုတွင် အဓိကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုPSTIs Network ၏ Focal Point များအဖြစ်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှညွှန်ကြားရေးမှူးများဖြစ်ကြသည့်ဒေါ်နန်းဖြူဖြူပွင့်နှင့် ဒေါ်မေလဲ့ဝင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး) ဒေါက်တာခင်မာမျိုးနှင့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုတို့ကိုသတ်မှတ်ထား ရှိပြီးPSTI Network မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ခြင်း၊ PSTI Facebook Page ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၏ (Activities) များ လွှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့ပြင် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ Civil Service College (CSC)မှ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် “Training and Development in the Age of COVID-19 for ASEAN PSTI Members(Virtual Programme)” သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး)ဒေါက်တာခင်မာမျိုးနှင့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) မှဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် များအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး) ဒေါက်တာခင်မာမျိုးက မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အနေဖြင့် Presentation ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းကို လည်းကောင်း၊ စင်ကာပူသမ္မတ နိုင်ငံ၊ Civil Service College (CSC)မှ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သည့် “Round Table for ASEAN PSTI Heads (Virtual)” သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး)ဒေါက်တာ ခင်မာမျိုးနှင့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး)ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုတို့ကမြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်နှင့်Observer များအဖြစ်ရုံးအမှတ်(၁၇)မှအရာထမ်းများကတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး) ဒေါက်တာ ခင်မာမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် Presentation ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)     IASIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) သို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး (Cabinet) အမှတ်စဉ်(၁၆/၂၀၁၈) ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အတည်ပြုချက်အရ  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အောက်ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)နှင့်​(အောက်မြန်မာပြည်)တို့သည် ၁၁-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် IASIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး စာတမ်းတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်း၊ Newsletter  တင်သွင်း ခြင်းတို့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၁)     စာတမ်းဖတ်ကြားခြင်း

ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ လစ္စဘွန်းမြို့၌ ၂၂-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၆-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပခဲ့သည့် IASIA Conference 2019 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)မှ သုတေသနမှူး ဒေါက်တာနေဇာအောင်က “Implementation Process for the Achievement of the Missions and Goals of SDGs in Civil Service Sector: A Case Study in Myanmar” စာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။

(၂)      IASIA Website တွင် ဖော်ပြနိုင်ရန် Newsletter ရေးသားပေးပို့ခြင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ IASIA Website တွင် ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် “Promote Cooperation in the Development Implementation of Capacity Building Programmes through Effective Education Training Approach” ဆောင်းပါးကို ပေးပို့ခဲ့ရာ IASIA ၏ “A Newsletter of the IIAS-IISA, July-August 2020” ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)မှ ပြုစု သည့် Civil Service System in Myanmar ဆောင်းပါးကို ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် IASIA သို့ ပေးပို့တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) Local Government of Development Institutes – LOGODI နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၆-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၀-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့သည့် LOGODI Global Forum 2019 သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဒေါက်တာ ခင်မာမျိုး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)ကလည်းကောင်း၊ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက် နေ့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည့် LOGODI Global Forum 2020 သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)မှ ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစု၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး) ကလည်းကောင်း၊ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည့် LOGODI Global Forum 2021 သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) မှ ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစု၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြားရေး) ကလည်းကောင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ LOGODI ၏ (၂၄) ကြိမ်မြောက် e-Newsletter တွင်  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး) ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုက“Rethinking Education and Training for Civil Service Personnel in the New Normal Post-COVID-19 Era: A Curriculum and Online Learning System Studies Perspectives” ဆောင်းပါးကို ပေးပို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ဘာသာရပ်ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှမတ်လထိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းများအနက် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း၊ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း၊ တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ်ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းနှင့်  အခြေခံပညာဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်းတို့၏ ဘာသာရပ်ပို့ချမှုများကို ပိုမိုထိရောက် ကောင်းမွန်စေ​ရန် ပြင်ဆင်​ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းသင်တန်းတို့တွင် ပြည်တွင်း ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်တွင်း ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏အကြံပေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ်၊ ဦးကျော်ကျော်လှိုင်၊ စာရေးဆရာ (SMART)၊ ပါမောက္ခ ဦးအေးကျော် Founder & Principal (Myanmar Leadership and Management Institute)၊ ဦးသုတအောင်၊ CEO, HamsaHub Consulting နှင့်  ဦးမောင်မောင်ငြိမ်း (အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးကြီး) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်အကြံပေးတို့၏ ပို့ချမှုများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ပို့ချမှုများအပြင် ယခင်က ပို့ချခဲ့ခြင်းမရှိသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း(၁၀)ခုသို့ ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာများ ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း၍ ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

          ထို့ပြင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလမှစတင်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း၊ အလယ် အလတ်အဆင့် အရာထမ်းသင်တန်း၊ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၊ အရာထမ်းလောင်း (အထူး) သင်တန်း၊ စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်သင်တန်း၊ အရာထမ်းငယ်သင်တန်း၊ စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း၊ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း၊ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းနှင့် အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ToT သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ အစည်းအဝေး၊ ညီလာခံများ၊ စာတမ်းနှင့် ဆောင်းပါးများတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။