သင်ကြားရေးဌာနစိတ်

          သင်ကြားရေးဌာနစိတ်သည် ယခင်က လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲအောက်တွင် ပါရှိခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊   ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ သီးခြားဌာနစိတ်အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။  ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းချိန်မှစ၍ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိသည့် သင်တန်းများ၏ သင်ကြားရေးနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ Training of Trainers –ToT  သင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းပညာရှင် များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ၊ အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ၊ အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ များအထူးမွမ်းမံသင်တန်းများနှင့် အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေး သင်တန်းတို့တွင် ဘာသာရပ် သင်ခန်းစာများ ပို့ချနိုင်ရေးချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) ၊ International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) နှင့် Local Government of Development Institutes (LOGODI) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ အရာထမ်း များအား အစည်းအဝေးနှင့် ညီလာခံများတက်ရောက်ခြင်း၊ စာတမ်းနှင့် ဆောင်းပါးများ တင်သွင်း ဖတ်ကြားခြင်းတို့ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

          တင်ပြပါလုပ်ငန်းများအနက် လက်ရှိတွင်  ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ IASIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းLocal Government of Development Institutes – LOGODI နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊  သင်တန်း အချို့တွင် ဘာသာရပ်ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)     ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTI) တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 2ndASEAN Heads of Civil Service Retreat တွင် ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTIs) တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရန် သဘောတူညီခဲ့မှုအရ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီမှ Training Institute များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း (Capability Building)၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမည့် အစီအစဉ်များနှင့် စပ်တူလုပ်ငန်းများ (Joint Programmes and Partnerships) နှင့် အရင်းအမြစ်များဖလှယ်ခြင်း (Resource Sharing) စသည့် Area (၃)ခုတွင် အဓိကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုPSTIs Network ၏ Focal Point များအဖြစ်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဒေါ်နန်းဖြူဖြူပွင့်၊ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဒေါ်မေလဲ့ဝင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ) ဒေါက်တာခင်မာမျိုးနှင့်ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)၊ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုတို့ကိုသတ်မှတ်ထားရှိပြီးPSTI Network မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်း၊ PSTI Facebook Page ၌ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၏ (Activities) များ လွှင့်တင်ခြင်း တို့ကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့ပြင် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ Civil Service College (CSC)မှ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် “Training and Development in the Age of COVID-19 for ASEAN PSTI Members(Virtual Programme)”သို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)၊ဒေါက်တာခင်မာမျိုးနှင့်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ(အောက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)၊ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုတို့ကမြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက် မြန်မာပြည်)မှ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး(ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)၊ ဒေါက်တာခင်မာမျိုးက မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အနေဖြင့် Presentation ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ Civil Service College (CSC)မှ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် “Round Table for ASEAN PSTI Heads (Virtual)” သို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ကျောင်းအုပ်ကြီး(ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)၊ဒေါက်တာခင်မာမျိုးနှင့်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)မှဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ) ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုတို့က မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် များအဖြစ်နှင့် Observer များအဖြစ်ရုံးအမှတ်(၁၇)မှအရာထမ်းများကတက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး(ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)၊ ဒေါက်တာခင်မာမျိုးက  မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် Presentation ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

(ခ)     IASIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) သို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး (Cabinet) အမှတ်စဉ်(၁၆/၂၀၁၈) ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အတည်ပြုချက်အရ  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့အောက်ရှိ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)နှင့် ​(အောက်မြန်မာပြည်)တို့သည်  ၁၁-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တွင် IASIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး စာတမ်းတင်သွင်းဖတ်ကြားခြင်း၊ Newsletter  တင်သွင်းခြင်း တို့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(၁)     စာတမ်းဖတ်ကြားခြင်း

ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ လစ္စဘွန်းမြို့၌ ၂၂-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၆-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပခဲ့သည့် IASIA Conference 2019 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) မှ သုတေသနမှူး၊ ဒေါက်တာနေဇာအောင်က “Implementation Process for the Achievement of the Missions and Goals of SDGs in Civil Service Sector: A Case Study in Myanmar” စာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။

(၂)      IASIA Website တွင် ဖော်ပြနိုင်ရန် Newsletter ရေးသားပေးပို့ခြင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ IASIA Website တွင် ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် “Promote Cooperation in the Development Implementation of Capacity Building Programmes through Effective Education Training Approach” ဆောင်းပါးကို ပေးပို့ခဲ့ရာ IASIA ၏ “A Newsletter of the IIAS-IISA, July-August 2020” ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)မှ ပြုစု သည့် Civil Service System in Myanmar ဆောင်းပါးကို ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် IASIA သို့ ပေးပို့တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) Local Government of Development Institutes – LOGODI နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၆-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၀-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့သည့် LOGODI Global Forum 2019 သို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဒေါက်တာ ခင်မာမျိုး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အကယ်ဒမီ) မှလည်းကောင်း၊ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည့် LOGODI Global Forum 2020 သို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)မှ ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစု၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)/ ကျောင်းအုပ်ကြီး(ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)မှလည်းကောင်း၊ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည့် LOGODI Global Forum 2021 သို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)မှ ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစု၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)/ ကျောင်းအုပ်ကြီး (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ)မှ လည်းကောင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ LOGODI ၏ (၂၄) ကြိမ်မြောက် e-Newsletter တွင်  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး) ဒေါက်တာနမ့်ခင်သင်းစုက“Rethinking Education and Training for Civil Service Personnel in the New Normal Post-COVID-19 Era: A Curriculum and Online Learning System Studies Perspectives” ဆောင်းပါးကို ပေးပို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ဘာသာရပ်ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှမတ်လထိ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းများအနက် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းနှင့်  အခြေခံ ပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းတို့၏ ဘာသာရပ် ပို့ချမှုများကို ပိုမို ထိရောက်ကောင်းမွန်စေ​ရန် ပြင်ဆင်​ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတို့တွင် ယခင်ပို့ချမှု၌ ပါဝင်ခဲ့သော UNDP ၊ World Bank ၊ UNAPCICT ၊ HSF ၊ EU(GOPA) အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အကူအညီရယူခြင်းမရှိဘဲ ပြည်တွင်း ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်တွင်းပညာရှင်များဖြစ်ကြသည့် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏အကြံပေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ်၊ ဦးကျော်ကျော်လှိုင်၊ စာရေးဆရာ (SMART)၊ ပါမောက္ခဦးအေးကျော် Founder & Principal (Myanmar Leadership and Management Institute)၊ ဦးသုတအောင်၊ CEO, HamsaHub Consulting နှင့် ဦးမောင်မောင်ငြိမ်း(အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီး) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်အကြံပေးတို့၏ ပို့ချမှုများနှင့်  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ပို့ချမှုများဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။