ဥက္ကဌရုံးအဖွဲ့၏ ဌာနခွဲအလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဦးစီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

(၁)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ တိုက်ရိုက်သော်လည်း ကောင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှတစ်ဆင့် သော် လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှလိပ်မူပြီး ပေးပို့လာသည့် အမှာစာများ၊ တင်ပြလွှာများ၊ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အခမ်းအနားဖိတ်စာများကို အချိန်မီ တင်ပြနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်ချက်ပြု လမ်းညွှန်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့  မှတ်ပုံတင်ဖြင့် စနစ်တကျ အချိန်မီ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊
(၂)အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးစဉ်များအတွက် လမ်းညွှန် မှုနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ ဆက်လက်ပေးပို့ တင်ပြခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အချိန်မီ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊
(၃)အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှင့် ပြင်ပဧည့်သည်များအား တွေ့ဆုံခြင်း၊ အဖွဲ့မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား တွေ့ဆုံခြင်းတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာန များနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄)ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များမှ ပေးပို့လာသော အမှာစာ၊ အမှုတွဲများကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်၍ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြပြီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ မှတ်ချက်ပြု လမ်းညွှန်ချက် နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ မှတ်ပုံတင်၍ စနစ်တကျ ပြန်လည်ပေးပို့ နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅)အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းရှိ တယ်လီဖုန်း၊ Fax များ အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန် စေရေးနှင့် သုံးစွဲမှု စနစ်တကျရှိစေရေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(၆)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရုံးခန်းများ၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့ ဌာန အသီးသီးရှိ ရုံးခန်းများတွင် စာရေးကိရိယာများ၊ ရုံးအသုံးအဆောင်များ စနစ်တကျ သုံးစွဲရေးကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေ/လျှပ်စစ်မီးများ စနစ်တကျ သုံးစွဲရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇)အဖွဲ့နှင့် ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ တင်ပြရန်​ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်မှုကို ပြန်လည်အကြောင်းကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊
(၈)ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ​လေ့ကျင့်ရေးနှစ်အလိုက် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် နိုင်ရေး၊ သင်ခန်းစာ ပို့ချနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၉)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် သက်ဆိုင် သောအချက်အလက်များ၊ သင်တန်းကိစ္စဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ ပြုစုထိန်းသိမ်း ထားရှိခြင်း၊
(၁၀)သက်ဆိုင်ရာ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာနအလိုက် ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်နိုင်ရေး စိစစ် ထောက်ခံတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ​ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁)ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်မှု များကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အချိန်မီပြီးစီးရန် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(၁၂)အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ ရုံးခန်း၊ ဧည့်တွေ့ခန်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမများနှင့် ရုံးခန်းများတွင် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်တင်း စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံးအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၁၃)အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

(၁)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်မှ လက်ရှိချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြုခြင်း၊
( ၂)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများအရ လုပ်ငန်းများအကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရေး အထက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်အောက်ဦးစီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄)နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ  သတ်မှတ်ထားသော စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ အရ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များမှ လိုက်ပါအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ထပ်ဆင့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တင်ပြခြင်း၊
( ၅)ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ ဦးစီးဌာန(၂)ခုနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့ပြင်ဆင် ရေး၊ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၆)ဌာနတွင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ရုံးခန်းများ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရေး၊ အိမ်ရာနေရာချထားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဥပ​ဒေ၊ နည်းဥပ​ဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များထုတ်ပြန်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၇)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရှိ မော်တော်ယာဉ်များသုံးစွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ ခွဲဝေခြင်းနှင့် ဖြည့်တင်းခြင်းကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၈)ရုံးအမှတ်(၁၇)နှင့် ရန်ကုန်ရုံးခွဲရှိ အဆောက်အဦများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ရေး တင်ပြခြင်း၊ ရုံးတွင်း၊ ရုံးပြင်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး၊ စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး၊ ရုံးအဆောက်အဦ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းစေရေး ဦးစီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်ဆက်စပ်သော ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀)လစ်လပ်အင်အား၊ ပြုန်းတီးအင်အားအရ လက်ရှိအင်အားစာရင်းနှင့်ချိန်ညှိ၍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာစီမံချက် (Human Resource Plan) ရေးဆွဲပြုစု တင်ပြခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
( ၁၁)ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် ဝန်ထမ်း အင်အား မျှတစွာ ပါဝင်စေရေး (ဘွဲ့၊ အသက်၊ ရာထူး) စီမံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ရာထူးအဆင့်နှင့် ရာထူးအမျိုးအစားအလိုက် ပညာအရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ(Q-Sheet)ပြုစုခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊      ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၂)ဌာနတွင်းပြောင်းရွှေ့ရေးကိစ္စများအတွက် ဌာန၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝနှင့်လျော်ညီစွာ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၃)ဌာနအတွင်း ရာထူးအဆင့်အလိုက် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်းများ၊ လုပ်ငန်း တာဝန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် စီမံချက်ရေးဆွဲပြုစုခြင်းနှင့် အချက်အလက်များ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချနိုင်ရးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၄)ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသည့် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်စေရေး အစီအမံ ရေးဆွဲ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊သတ်မှတ်မူဝါဒများနှင့်အညီအထောက်အကူပြုခြင်း၊ ဌာနတွင်း ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်းနှင့်ရာထူး တိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊
(၁၅)ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး သုတေသန ပြုခြင်း ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသော မူဝါဒများရေးဆွဲနိုင်ရေးတင်ပြခြင်း၊
(၁၆)ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ဝန်ထမ်း ရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြား ချက်များကို ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း သုတေသနပြုခြင်း လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အကြံပြုချက်များရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊
(၁၇)လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များအရဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ၊ရှေ့ဆက် လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရေး  ဆန်းစစ် ခြင်း ထိရောက်လျင်မြန်သည့်နည်းလမ်းများဖော်ထုတ်နိုင်ရေး ဌာနစိတ်၊ ဌာနခွဲ အလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ မူဝါဒ ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ဆွေးနွေးပွဲ (ReviewProcess) များ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း လမ်းညွှန်ချက် နှင့် အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံကိန်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

(၁)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရှိ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာငွေလျာထားခြင်းဆိုင်ရာ အကြိုညှိနှိုင်း အစည်း အဝေးကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၂)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲပေးပို့ရာတွင် သတ်မှတ် မူဘောင်အလိုက် ရေးဆွဲပြီး လျာထားငွေစာရင်းများ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့ Electronic Budget Submission Template ရေးဆွဲ ပေးပို့ခြင်း၊
( ၃)ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲ ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်တင်ပြစိစစ်မှုခံယူရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း များလိုအပ်သောဘဏ္ဍာ လျာထားငွေ စာရင်းဇယားပုံစံများအတိုင်း စာရင်းပြုစု တင်ပြနိုင်ရေး စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်းများကို စီမံကိန်းဥပဒေနှင့် ဘတ်ဂျက် ဥပဒေများတွင် ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာ ငွေစာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ စနစ်တကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်များ အား ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊
( ၅)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရှိ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်တို့မှ မူလခွင့်ပြုငွေဖြင့် လုံလောက်မှုမရှိသော အသုံးစရိတ်များအား  ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံရန်အတွက် လိုအပ်သောစာရင်းများ ပြုစုတင်ပြနိုင်ရေး အထောက်အကူပြုခြင်း၊
( ၆)အဖွဲ့ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/တက္ကသိုလ်များ၏ ဘတ်ဂျက်နှင့် စီမံကိန်းလုပ် ငန်းများအပေါ် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စာရင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ များကို ဌာနတွင်းစီမံရေးရာနှင့် စာရင်းစစ်ဌာနစိတ်နှင့် ညှိနှိုင်း၍ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့် တင်ဒါဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း/ စိစစ်တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် တည်ဆောက်ရေး၊ ဝယ်ယူဖြည့်တင်း ရေး၊ ငှားရမ်းရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ် စည်းကမ်း ချက်များနှင့်အညီ အချိန်မီပြီးစီးနိုင်ရေး  ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှစ်အလိုက် တင်ဒါခေါ်ယူသည့် စာရင်းဇယားများ၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အားနည်း ချက်၊ အားသာချက်များအား စနစ်တကျပြုစုထားရှိခြင်း၊
( ၈)ဦးစီးဌာန/တက္ကသိုလ်များ၏ ပထမ(၃)လပတ်၊ ဒုတိယ(၃)လပတ်၊ တတိယ(၃)လပတ်၊ စတုတ္တ(၃)လပတ်၊ ပထမ(၆)လပတ်၊ ဒုတိယ(၆)လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ၊ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ စသည့်စာရင်းများအား စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစု၍ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး စသည့်ဌာနများသို့ ပေးပို့နိုင်ရေး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ကာလအလိုက် အစီရင်ခံနိုင်ရေး မှတ်တမ်းပြုစု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၉)အဖွဲ့ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များ၏ လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းများ   စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာများကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်မှတစ်ဆင့် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀)ဦးစီးဌာနများ/ တက္ကသိုလ်များ၏ ပိုလျှံငွေစာရင်းများ၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲမှုစာရင်း များကို စိစစ်၍ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ရေး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်  သတ်မှတ် ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၁)ဦးစီးဌာနများ/တက္ကသိုလ်များ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနများသို့ လချုပ်နှင့် ပုံမှန်စာရင်းများ အချိန်မီ ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် မှတ်တမ်း များ၊ စာရင်းဇယားများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၂)လွှတ်တော်အသီးသီးမှ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မေးမြန်းချက်များအား ပြန်လည် ဖြေကြားနိုင်ရေး အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊
( ၁၃)ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၏ မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်း၊ အဆောက်အဦ၊ ရုံးအသုံးအဆောင်များ စသည့် ဌာနပိုင်ပစ္စည်းများစာရင်း ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
( ၁၄)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် များတွင် ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သင်တန်းဖွင့်/ဆင်း အခမ်းအနားများနှင့် မိန့်ခွန်းများ၊ အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများ၊ ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးလိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ စုဆောင်းရန်နှင့် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊       
(၁၅)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၏ သင်တန်းလျာထားချက် စာရင်းများပြုစုခြင်း၊ လျာထား ချက်ပေါ်မူတည်၍ ဘဏ္ဍာငွေခွင့်ပြုချက်ရရှိရေး စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
(၁၆)အစိုးရသစ်လက်ထက် (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ) နှစ်အလိုက် တိုးတက် ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့နိုင်ရေးနှင့် အဖွဲ့၏လုပ်ငန်း လွှဲပြောင်းလက်ခံအစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း၊
(၁၇)အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

e-Government ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ e-Government ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ အခြေခံအဆောက် အဦ၊ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT)ဆိုင်ရာစံနှုန်းများတိုးတက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် e-Government စနစ် များ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သတင်း အချက်အလက်လုံခြုံရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်     e-Government လုပ်ငန်း များ စံသတ်မှတ်ချက်ရှိရေးတို့အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃)အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သော e-Governmentဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များ အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ IT လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်/ ဘတ်ဂျက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ  လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ လမ်းညွှန်ချက် ခံယူခြင်း၊
(၄)အဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ချောမွေ့ လွယ်ကူစွာ အောင်မြင်စေရန် နည်းပညာဖြင့် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၅)နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နည်းပညာ၊ ငွေကြေးအထောက်အပံ့တို့ဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအကူအညီပေးခြင်း၊
(၆)ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ အသုံးပြုထားသည့် Multi-Platform Application များတစ်စု တစ်စည်းတည်း ပေါင်းစပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ ရုံးတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇)စံချိန်၊ စံညွှန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ပေါင်းစပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ(ICT) စံသတ်မှတ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ရေး တင်ပြခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(၈)အခြေခံအဆောက်အဦ လိုအပ်ချက်များအတွက် လိုအပ်ချက်များ တင်ပြဆောင်ရွက် ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တိုးချဲ့ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၉)ပြည်သူများအတွက် Online ဖြင့်ထိရောက်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင် ရန်အတွက် e-Service များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ CIO မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊
(၁၀)သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁)သတင်းအချက်အလက်နှင့် Cyber Security အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ကြိုတင် ကာကွယ် ခြင်း တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၂)အထက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့၏ e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးကော်မတီ၊ အဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး အရာရှိ (Chief Security Officer –CSO)နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ အရာရှိ(Chief Information Officer -CIO) တို့၏ အထက်အဖွဲ့အစည်းများက အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။

ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဆက်ဆံရေး၊ သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ လူထုနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂)ကုလသမဂ္ဂ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်မည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေး ပွဲများ၊ သင်တန်းများအတွက် အထက်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူနိုင်ရေး တင်ပြခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဆွေးနွေးပွဲ/ သင်တန်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ကျင်းပ/ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃)အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍ (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters- ACCSM) နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၄)ဤအဖွဲ့မှ ပြည်ပသို့ ကာလတို/ ကာလရှည် သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ရေးနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ အစည်းအဝေးနှင့် လေ့လာရေးခရီးများသို့ သွား ရောက်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၅)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းမှတ်တမ်းကိစ္စရပ်များ၊ ရိုက်ကူး ထုတ်ပြန်ရေး၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၆)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်‌သော အခမ်းအနားများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုများ ရိုက်ကူးပြုစု မှတ်တမ်း တင်ထားရန်၊
(၇)ဤအဖွဲ့မှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဖိုရမ်များ၊ လေ့လာရေးခရီးများ သွားရောက်ရာတွင် နိုင်ငံခြားသုံး ငွေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုစာရင်းကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနသို့ လစဉ်ပေးပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈)ပြည်ပသင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဖိုရမ်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများကို နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးသို့ ပေးပို့ တင်ပြခြင်း၊
(၉)ဤအဖွဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံရုံးများမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် တောင်းခံ လာသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀)နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကမ်းလှမ်းလာသည့်Loan, Grant စသည့် ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ရရှိ နိုင်ရန်လိုအပ်သည့် Project Proposal များ ရေးသားပေးပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁)United Nation Development Programme (UNDP) မှ ဤအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် Focal ဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၂)နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထက်ဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာနိုင်ရေး ထုတ်ပြန် ဖြန့်ဝေအသိပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၃)ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းလာသည့် ပညာသင်ဆုများကို စနစ် တကျစိစစ် ခွဲဝေနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင် (၂) ကြိမ် ကျင်းပပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ကာလတို သင်တန်းများနှင့် ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာ၊ မဟာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများကို ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေပေးနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၄)နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အထက် ဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အထောက်အကူ ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၅)နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများမှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပညာသင်ဦးရေ ခွဲဝေပေးခဲ့မှုများကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ Website ၊ Web Portal ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ Facebook Page နှင့် Myanmar National Portal တို့တွင် လွှင့်တင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၆)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်ပသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲ များ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့် လေ့လာရေးခရီးများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ များကို ဦးစီးဌာနများနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ အရာထမ်းများအား မျှဝေနိုင်စေရန် ပြည်ပ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၇)သက်ဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးနှင့် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ/ ပညာသင်များထံမှ e-mail ဖြင့် ပေးပို့တင်ပြလာသည့် ပြည်ပသို့ ပညာတော်သင် သွားရောက်သည့် ပညာသင်များ၏ (၃)လပတ် ပညာရည်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအား ပညာသင်များထံ e-mail ပေးပို့ခြင်း၊
(၁၈)ပညာသင်စေလွှတ်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ မှတ်တမ်းများကို တစ်နေရာတည်းက ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ရန် လမ်းညွှန်မှုအရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ ပညာသင်စေလွှတ်ခဲ့သည့် ပညာသင်သွားရောက်ပြီး၊ သွားရောက်ဆဲ ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များကို Scholarship Management System နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
(၁၉)ပညာသင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဥပဒေ၊ မူဝါဒနှင့် ပြောင်းရွှေ့ရေးဌာနခွဲ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥက္ကဋ္ဌအား အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၂)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာမှ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သော အလေ့အထ၊ လုပ်ငန်းစဉ် များအား လေ့လာပြုစု၍ ဝန်ထမ်းရေးရာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်း များတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၃)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၄)ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအရာထမ်းများ၏ ဌာနပြောင်းရွေ့ခြင်း ဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ စုစည်းခြင်း၊
(၅)ဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှပြန်တမ်းဝင်အရာရှိများ အခြားဝန်ကြီး ဌာနနှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ဌာနပြောင်းရွေ့ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့လာသည့် အမှာစာများအပေါ် ပြောင်းရွေ့ခြင်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ-မရှိ၊ သတ်မှတ်အရည်အချင်းကိုက်ညီမှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆)သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်သည့် အမှာစာများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊
(၇)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ စိစစ်ပြီး သဘောတူညီပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ရုံးသို့ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈)တပ်မတော်မှ လွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် တပ်မတော်အရာရှိများအတွက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးခန့်ထားနိုင်ရေး သဘောထားမှတ်ချက်များ ပြန်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉)ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆေးအဆင့်နိမ့် တပ်မတော်အရာရှိများအား အရပ်ဘက် ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများသို့ နေရာချထားနိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ဘုတ်အဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀)ဌာနပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့သည့်အရာထမ်းများ၏ စာရင်းအချက်အလက်များ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(၁၁)အထက်အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။