ဥက္ကဌရုံးအဖွဲ့၏ ဌာနခွဲအလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဌာနခွဲအလိုက်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ဦးစီးရုံးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ လိပ်မူပြီး ပေးပို့လာသည့် အမှာစာများ၊ Notes များ၊ အစည်း အဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အခမ်းအနား ဖိတ်စာများကို အချိန်မီတင်ပြနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက် ရန်နှင့် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်ချက်ပြုလမ်းညွှန်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ မှတ်ပုံတင် ဖြင့် စနစ်တကျ အချိန်မီ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊
( ၂ ) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးစဉ်များအတွက် လမ်းညွှန်မှုနှင့် အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ ဆက်လက်ပေးပို့ တင်ပြခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ အချိန်မီအသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊ GOS စနစ်ဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ နေ့စဉ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၃ ) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှင့် ပြင်ပဧည့်သည်များအား တွေ့ဆုံခြင်း၊ အဖွဲ့မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား တွေ့ဆုံခြင်းတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄) ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များမှ ပေးပို့လာသော အမှာစာ၊ အမှုတွဲများကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံ တင်၍ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြပြီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ မှတ်ချက်ပြု လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ မှတ်ပုံတင်၍ စနစ်တကျ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ရေး ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ၅ ) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းရှိ တယ်လီဖုန်း၊ Fax များ အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန် စေရေးနှင့် သုံးစွဲမှုစနစ်တကျရှိစေရေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊

( ၆ ) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်ရုံးခန်းများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် အမှုထမ်းများ၊ ယာဉ်မောင်းနှင့် နေအိမ်ရှိ နေ့စားဝန်ထမ်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် များကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၇) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရုံးခန်းနှင့် နေအိမ်အသီးသီးရှိ ပရိဘောဂ၊ စာရေးကိရိယာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်သုံးဆီ၊ အခြား ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ရေနှင့် လျှပ်စစ်မီးများ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းသုံးစွဲရေးအတွက် ကြီးကြပ်၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေး၊ သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁) ကုလသမဂ္ဂ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်လာသည့် ဆက်သွယ်မှု မှန်သမျှကို အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ လက်ထောက်အတွင်းဝန်တို့မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌထံ လမ်းညွှန်မှုခံယူရန် တင်ပြခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၂ ) အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး (ASEAN Conference on Civil Service Matters- ACCSM) နှင့်ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုခြင်း၊
( ၃ ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ INGO၊ NGO၊ စသည့် နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်မည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်း များအတွက် အထက်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူနိုင်ရေး တင်ပြခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဆွေးနွေးပွဲ / သင်တန်းများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ကျင်းပ / ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ပြည်တွင်း / ပြည်ပတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများသို့ ဤအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ သွားရောက်ရာတွင် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၅ ) ရာထူးရွေးချယ်ရေးအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း၊ အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအား ရွေးချယ်ပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်မှု များကို ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားလာစေရန်အတွက် မှန်ကန်ပြီး အကျိုးရှိမည့် သတင်းများကို လက်ဦးမှုရှိအောင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် / ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌထံ လမ်းညွှန်မှုခံယူ၍ ထုတ်ပြန် ပေးခြင်း၊
( ၆ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားစေရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍ ပြည်တွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းများကို လမ်းညွှန်မှုခံယူ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊
(၇) ဤအဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းများအား ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၈ ) မီဒီယာလုပ်ငန်းများ၌ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေအပေါ် သုံးသပ်ပြီး ကြိုတင်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် Pro-active Media ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Pro-active လုပ်သင့်သည်များကို နိုင်ငံတော်အဆင့် ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက် (Data) များပေးရန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိုးနှက်ချက်များကို Re-active လုပ်ရန် စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း၊
( ၉ ) အခါအားလျော်စွာ ဌာနတွင်း အသိပေးရမည့် အကြောင်းအရာကိစ္စများရှိပါက ရှင်းလင်းပွဲများ ပြုလုပ်၍ အသိပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ သတင်းစုဆောင်းထုတ်ပြန်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ အထောက်အကူပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၁ ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် များတွင် ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သင်တန်းဖွင့်/ဆင်း အခမ်းအနားများနှင့် မိန့်ခွန်းများ၊ အခါအားလျော်စွာကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများ၊ ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေး လိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် များနှင့်အတူ နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီစွာ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ ရာထူးရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဆိုင်ရာ အသိပေးခြင်းများနှင့် ပညာသင်စေလွှတ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကြော်ငြာများကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဥက္ကဋ္ဌရုံး/ ဦးစီးဌာန/ တက္ကသိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၂ ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ ဦးစီးဌာနနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ပေးပို့လာ သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား တိကျမှန်ကန်စွာဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန် နိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ-မရှိ စနစ်တကျစိစစ်စုစည်းပြီး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ တာဝန်ခံအဖွဲ့ဝင်မှတဆင့် အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၃ ) အဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားရှိသည့် မူဝါဒ၊ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မှန်ကန် ညီညွတ်မှုရှိစေရေး ဤအဖွဲ့တွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိသော ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်သည့်အကြံဉာဏ်များ ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ၁၄ ) အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်မည့် သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းမှုမရှိစေရေး၊ ချမှတ်ထား ရှိသော မူဝါဒများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရေး စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အဆိုပါ သတင်း အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပမှသိရှိလို၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်း လာပါက တာဝန်ခံဖြေကြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် “ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့” သို့ အသိပေးညှိနှိုင်းခြင်း။

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁) အဖွဲ့၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရင်းများ ပြုစုတင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) အဖွဲ့၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနများသို့ လချုပ်နှင့် ပုံမှန်စာရင်းများ ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် မှတ်တမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ ရေးဆွဲပြုစုခြင်း၊
(၃) ဥက္ကဋ္ဌရုံး၏နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်များထုတ်ပေးနိုင်မှုအား သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်း ခေါင်းစဉ် အလိုက် ပြုစု ရေးဆွဲပြီး စနစ်တကျ ဌစ ၇၊ ဌစ ၁၀၊ ဌစ ၁၁ တို့၌ ရေးသွင်း မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ဘဏ်ရှင်းတမ်းရရှိသည့်အခါ အသုံးစရိတ်များ စာရင်းကိုက်ညှိ ရေးဆွဲ၍ စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊
(၄) ဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ဝန်ထမ်းများ၏ လစာ၊ နှစ်တိုး၊ ပင်စင်နှင့် အခြားစရိတ်များ တွက်ချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စီမံရေးရာနှင့် ညှိနှိုင်းချက် မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(၅) လစဉ် ဥက္ကဋ္ဌရုံးအတွက် ခွင့်ပြုထားသော သာမန်ရငွေနှင့် ငွေလုံး / ငွေရင်း အသုံး စရိတ်များ၏ သုံးစွဲမှုမှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ဌစ စာအုပ်များတွင် စနစ်တကျ စာရင်းပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
( ၆ ) ဥက္ကဋ္ဌရုံးအတွက်လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်နှင့် ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေ တောင်းခံ ရန်အတွက် လိုအပ်သောစာရင်းများ ပြုစုတင်ပြနိုင်ရေး အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(၇) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အထက်အဖွဲ့အစည်း / ဌာနများသို့ ပုံမှန်စာရင်းများ ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် မှတ်တမ်းများ၊ စာရင်း ဇယားများပြုစု၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
( ၈) အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့လာသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံအဖွဲ့ဝင်များထံ တင်ပြခြင်းနှင့် ဦးစီးဌာန/ တက္ကသိုလ်များသို့ ထပ်ဆင့်အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း၊
( ၉) ဘဏ္ဍာငွေလျာထားခြင်းဆိုင်ရာ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှု ခံယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) အဖွဲ့အောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/တက္ကသိုလ်များ၏ စာရင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာများအား အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအဖွဲ့ဝင်များထံ တင်ပြခြင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား စနစ်တကျ လိုက်နာမှု ရှိ-မရှိအတွက် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ် များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း၊
(၁၂) ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲပေးပို့ရာတွင် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တို့အတွက် လိုအပ်သော လျာထားငွေစာရင်း ပုံစံများအား သတ်မှတ်အရေအတွက်အတိုင်း မိတ္တူကူးယူပေးပို့ခြင်း၊
(၁၃) လွှတ်တော်အသီးသီးမှ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာမေးမြန်းချက်များအား ပြန်လည် ဖြေကြားနိုင်ရေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊
( ၁၄) ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် တည်ဆောက်ရန်ရှိသော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အချိန်မီ ပြီးစီးရန် ကြီးကြပ် ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(၁၅) အဖွဲ့ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/တက္ကသိုလ်များသို့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဥက္ကဋ္ဌထံ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊