လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝ

(၂)       အမျိုးသားရေးမူဝဒ

(၃)       နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံများ

(၄)       နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး

(၅)      မျက်မှောက်ခေတ်နိုင်ငံတကာရေးရာ

(၆)      ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေး

(၇)      ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများ

(၈)      ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း

(၉)      ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များ

(၁၀)    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနိဒါန်း

(၁၁)    နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏အခြေခံသဘောတရားများ

(၁၂)     ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးနှင့်ပထဝီဝင်စီးပွားရေး

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊ ပို့ချစဉ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနည်း၊ အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       Sociolinguistics and Public Relations (SS- 4201)

(၂)       Organizational Behavior (SS- 4202)

(၃)       Social Anthropology (SS-4203

(၄)       Applied Ethics (SS- 4101)

(၅)      Social Problem (SS- 4102)

(၆)      Human Rights and Duties (SS- 4103)

(၇)      လူမှုဆက်နွှယ်ရေး

(၈)     ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး

(၉)      ပြည်သူ့နီတိ

(၁၀)    ဆက်ဆံရေးပညာ 

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်းဖြင့် အဓိက သင်ကြားပေးပြီး၊ ယင်းသင်ကြားနည်းအပြင် အဖွဲ့လိုက် စာတမ်းဖတ် ဆွေးနွေးခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ချက်ဖြေဆိုခြင်းတို့ဖြင့် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဥပဒေပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       ဥပဒေအခြေခံ

(၂)       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ခုနှစ်

(၃)      နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

(၄)       အထူးဥပဒေများ

(၅)      ရာဇသတ်ကြီး

(၆)      ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး

(၇)      မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ

(၈)      ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ

(၉)      သက်သေခံဥပဒေ

(၁၀)    မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးစနစ်

(၁၁)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ

(၁၂)     သက်သေခံဥပဒေ

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊ ပို့ချစဉ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနည်း၊ တစ်ဦးချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးနှင့်ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)  Introduction to ICT

(၂)  Computer System

(၃)  Technology Element

(၄)  MIL (Mobile Information Literacy)

(၅)  ICT Strategy

(၆)  ICT Management

(၇)  ICT Technology

(၈)  ICT Strategy & Information Management System

(၉)  e-Government Trend for Middle Officers

(၁၀) Information Security & Privacy

(၁၁) Introduction to Application

(၁၂) Computer Basic

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားနည်းဖြင့် အဓိက သင်ကြားပေးပြီး ယင်းသင်ကြားနည်းအပြင် အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လက်တွေ့သင်ကြားခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်ဖြေဆိုခြင်းတို့ကိုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       လုပ်ငန်းခွင်အင်္ဂလိပ်စာ

(၂)       ကျွမ်းကျင်တင်ဆက်မှု

(၃)       မှတ်စုတိုရေးမှတ်ခြင်း

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားနည်းစနစ်၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပို့ချခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်း၊ ဇာတ်လမ်း တင်ဆက်ပြသခြင်း၊ အတွဲလိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စင်တင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အပြင် လက်တွေ့ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်း စနစ်တို့ကိုလည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကာကွယ်ရေးပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       နိုင်ငံ့တော်လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဘာသာရပ်

(၂)       နိုင်ငံ့တော်လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးကို ထိခိုက်စေသော မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ

(၃)       National Power: Element, Evaluation, @Limitation

(၄)       စစ်ရေးပြဘာသာရပ်

     (ကက) လက်နက်မဲ့စစ်ရေးပြဘာသာရပ်

     ( ခခ ) လက်နက်ဖြင့်စစ်ရေးပြဘာသာရပ်

     ( ဂဂ ) လက်နက်ငယ်ဘာသာရပ်

     (ဃဃ) စစ်မြေပြင်ကျွမ်းကျင်မှုဘာသာရပ်

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊

သင်တန်းပို့ချမှုအပေါ် ပြည်လည်ဆွေးနွေးသည့်နည်း၊ လက်တွေ့လေ့ကျင့်နည်း၊ မြေပြင်လေ့လာရေးခရီးထွက်ခြင်း၊ ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။