ဦးစီးဌာနသမိုင်း

အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဝန်ထမ်းများအား ခေတ်မီသော ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပညာရပ်များ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေး လုပ်ငန်းများကို ဌာနတစ်ခုမှ စုစည်းအကောင်အထည်ဖော် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တို့ အတွက် ဤဦးစီးဌာနကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်၌ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပြည်သူ့ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန၏ လုပ်ငန်းများမှာ ဝန်ထမ်းဌာန အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းရပ်များ ဖြစ်သဖြင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဤဦးစီးဌာနကို ၁၉၅၈ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကွပ်ကဲမှုအောက်မှ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ လွှဲပြောင်းထားရှိခဲ့ပါသည်။၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်တော်လှန်ရေး ကောင်စီ၏ ၁၅-၃-၁၉၇၂ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉၇)အရ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအောက်ရှိ ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနအား၄င်း၏လုပ်ငန်းများ အပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းရပ်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာ ဦးစီးဌာန အဖြစ်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲထားရှိခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၂-၂-၁၉၇၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီး ဌာနကို ဦးစီးဌာနအဆင့်(၁)အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ ၃၁-၃-၁၉၇၇ ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၈/၇၇အရ ဦးစီးဌာန အမည်ကို ဝန်ထမ်း ရေးရာ ဦးစီးဌာနအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ နိုင်ငံတော်ကောင်စီအောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၁၄-၁၀-၈၈ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပသော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြား မှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏အစည်းအဝေးအမှတ် ၈/၈၈ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့မှ စ၍ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အောက်သို့ လွှဲပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီသည်၂၈-၁၀-၂၀၁ဝရက်စွဲပါ ဥပဒေ အမှတ် ၂၄/ ၂၀၁၀ ဖြင့်ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန် အဖွဲ့ ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး အဖွဲ့ဥပဒေ ( ၁၉၇၇ခုနှစ် ပြည်သူ ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် -၄ ) ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၅ မှ ယနေ့အထိ ဦးစီးဌာနအား ဌာနအကြီးအကဲ (၁၂)ဦးမှအဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူအုပ်ချုပ် ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုနေပြည်တော်တွင် ၂၁-၂-၂၀၀၆ ရက်နေ့မှစ၍ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ မူလလုပ်ငန်းတာဝန်များ လစ်ဟင်းမှုမရှိစေဘဲ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကို ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းမပြုဘဲ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ တာဝန်ခံ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် သတ်မှတ်တာဝန်ပေးအပ်ကာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးနှင့် ယင်း၏ မူလဦးစီး ဌာနတို့ကို ပူးတွဲတာဝန်ယူစေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရုံးအဖွဲ့အား ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလျက်ရှိသော ရုံးအဖွဲ့မှူး (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ကို မူလရုံးအဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ဥက္ကဋ္ဌရုံး၏ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်၍လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သည့် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါရှိသည့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အား တာဝန်ခံ၍ ယင်းဦးစီးဌာနကို စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်စေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖြစ် အရာထမ်းရာထူး (၅၂) နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၅၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၂၀၇) နေရာဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။