ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှအောင်

ဦးလှအောင်သည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးဝိုင်း၊  အမိ ဒေါ်စန်းမြင့်တို့မှ ရေလဲရွာ၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ မန္တလေးအဝေးသင် တက္ကသိုလ် မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း) ရရှိခဲ့ပါ သည်။

ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရေလဲရွာ၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၌ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မူလတန်း ကျောင်းတွင် ၁-၄-၁၉၈၈ ရက်နေ့မှ ၃၀-၆-၁၉၈၈ ရက်နေ့အထိ လ/ထမူလတန်းပြ ရာထူးဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယခင် ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အောက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းတွင်    ၁-၇-၁၉၈၈ရက်နေ့မှ ၃၀-၆-၁၉၉၁ ရက်နေ့အထိ နည်းပြရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် ၁-၇-၁၉၉၁ ရက်နေ့မှ ၆-၆-၁၉၉၄ ရက်နေ့အထိ သင်တန်းကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၇-၆-၁၉၉၄ ရက်နေ့မှ ၁၅-၅-၂၀၀၁ ရက်နေ့ အထိ ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၅-၅-၂၀၀၁ ရက်နေ့မှ ၂၇-၄-၂၀၀၄ ရက်နေ့ အထိ ဦးစီးအရာရှိရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၂၈-၈-၂၀၀၄ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၀-၂၉၉၅ ရက်နေ့အထိ ဌာနမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနတွင် ၂၂-၁၀-၂၀၀၅ ရက်နေ့မှ           ၃၁-၁၂-၂၀၁၀ရက်နေ့အထိ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ၁-၁-၂၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၂-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၃-၆-၂၀၁၇ရက်နေ့မှ စတင်၍  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာထူးဖြင့် လည်းကောင်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှအောင်သည် ဝန်ထမ်းလုပ်သက်ကာလတစ်လျှောက်လုံး အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ပြည်ပအတွေ့အကြုံများအဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့              ၄-၁၂-၂၀၀၇ ရက်နေ့မှ ၁၇-၁၂-၂၀၀၇ ရက်နေ့အထိ (Delegation) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ၈-၁၂-၂၀၀၉ ရက်နေ့မှ ၁၀-၁၂-၂၀၀၉ ရက်နေ့ထိ ASEAN Regional Conference on Civil Service Innovations အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့        ၂၃-၅- ၀၁၁ ရက်နေ့မှ ၂၇-၅-၂၀၁၁ ရက်နေ့ထိ ASEAN Middle Management & Leadership Development ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့သို့ ၂၈-၁၀-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှ ၂-၁၁-၂၀၁၂ ထိ Official Study Tour ဖြင့် သွားရောက်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ၃၀-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၃-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထိ ပြည်ပစာစစ်မှူးတာဝန်ဖြင့် သွားရောက်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ASEAN Leaders in Governance and Public Administration Programme ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခြင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၇-၁၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ Seminar on Public Service and Poverty Reduction for Developing Countries ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိအသိပညာဗဟုသုတရှာဖွေဆည်းပူးမှုဆိုင်ရာသဘောတရားဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေး ခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်သို့ ၁၂-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ အာဆီယံနိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်း ပူးပေါင်းရေးကဏ္ဍ၏ ဆက်သွယ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း အတွက် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှအောင်သည် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ရာထူးအဆင့်ဆင့် တိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်မှချီးမြှင့်သည့် ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးတံဆိပ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးတံဆိပ်၊ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဂုဏ်ပြုလွှာ၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြား ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း တံဆိပ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ် များကိုလည်း ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်