ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ

  

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားစေရေး အတွက် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၌ ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိသည့် အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၊ အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း၊ စာရေး ဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်း၊ စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းများနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အကယ်ဒမီများ၌ ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိသည့် အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းတို့တွင် ရုံးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိရေး လေ့ကျင့်ပေးလျက် ရှိသည့်အပြင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့ တစ်ပြေးညီ တညီတညွတ်တည်း တစ်ပုံစံတည်း လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲစာအုပ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။

   ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲစာအုပ်တွင် အခန်းပေါင်း (၂၀) ခန်းပါဝင်ပြီး ရုံးလုပ်ငန်းသဘောတရားများ၊ ဝင်စာ/ ထွက်စာများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ လုံခြုံစွာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းမှာယူထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း၊ ရုံးစာရေးသားခြင်း၊ ကြေးနန်းစာ၊ မှတ်စုလွှာရေးသားနည်းများ၊ အစည်းအဝေးကျင်းပရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရေးသားခြင်း၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်း၊ လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးသားခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွပ်ကဲခြင်း၊ စာတွဲခြင်းနှင့် စာတွဲထိန်းသိမ်းခြင်း၊ GOS ၊ GPMS – EDMS များ အသုံးပြုခြင်းတို့ ပါရှိပါသည်။

Download လုပ်ရန်