ဒေါက်တာခင်မာမျိုး [ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)]

ဒေါက်တာခင်မာမျိုး [ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)]

ဒေါက်တာခင်မာမျိုးကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သူ ဦးမျိုးကြယ်နှင့် ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်တို့မှ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာခင်မာမျိုးသည် အ.မ.က(၆)၊ လားရှိုးတွင် ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်အထိ၊ အ.ထ.က(၁)၊ လားရှိုးတွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ အထက်တန်းပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ လားရှိုးကောလိပ်၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Ph.D(IT)ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(လားရှိုး)တွင် နည်းပြအဖြစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပင်လုံ)တွင် ကထိက/ကျောင်းအုပ်၊ ကွန်ပျူတာက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် ကထိက/တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မော်လမြိုင်)တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ/ကျောင်းအုပ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)တွင် ပါမောက္ခ/ကျောင်းအုပ် အဖြစ် ရာထူးတာဝန်အဆင့်ဆင့်ကို ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာနတွင် ၂၆-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပါမောက္ခအဖြစ် ဝန်ကြီးဌာနကူးပြောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာခင်မာမျိုးသည် ၂၈-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)အဖြစ် ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။