ဖွဲ့စည်းပုံ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ပါမောက္ခချုပ် ဦးဆောင်၍ အဓိကဌာနကြီးများအဖြစ် စီမံဘဏ္ဍာဌာနကြီးနှင့် သင်ကြားရေးဌာနကြီးဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 • ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)
 • စီမံ/ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု
 • သင်တန်းရေးရာဌာန
 • လုံခြုံရေးဌာနစု
 • ဆက်သွယ်ရေးဌာနစု
 • ၂၅ ကုတင်ဆေးရုံ/တိုင်းရင်းဆေးရုံ
 • ပို့ဆောင်ရေးဌာနစု
 • ဘဏ္ဍာရေးဌာနစု
 • မွမ်းမံထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု
 • ရေမိလ္လာဌာနစု
 • လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနစိတ်
 • ပစ္စည်းဂိုထောင်ဌာနစု
 • စိုက်ပျိုးရေးဌာနစု
 • မွေးမြူရေးဌာနစု
 • ရိပ်သာဌာနစု
 • ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြားရေး)
 • သုတေသနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန
 • ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာန
 • စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန
 • စီးပွားရေးပညာဌာန
 • ဥပဒေပညာဌာန
 • လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန
 • နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန
 • အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန
 • သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန
 • ကာကွယ်ရေးဌာန