လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး

လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

ပညာဌာနများ

ပညာဌာနကြီး(၈)ခုရှိပါသည်-

  • စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန
  • စီးပွားရေးပညာဌာန
  • နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန
  • လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန
  • ဥပဒေပညာဌာန
  • သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန
  • ကာကွယ်ရေးပညာဌာန

စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များမှာ-

(၁)       အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှု

(၂)       ခေါင်းဆောင်မှု

(၃)       စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု

(၄)       ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံ

(၅)      ရုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု

(၆)      ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

(၇)      ဌာနဆိုင်ရာငွေစာရင်းထားသိုနည်း

(၈)      သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

(၉)      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် လူမှုရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာဝန်

(၁၀)    လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၁)    ကြီးကြပ်မှု

(၁၂)     ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၃)    အရည်အသွေးပြည့်စီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၄)    အသိပညာစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁၅)    စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူမှုအဖွဲ့အစည်း

(၁၆)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များ

(၁၇)    လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနည်းစနစ်

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် ဆွေးနွေးပို့ချနည်း၊ တစ်ဦးချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကစားနည်းများနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       Economics

(၂)       Microeconomics

(၃)       Macroeconomics

(၄)       Economic Development

(၅)      Basic Statistics

(၆)      Economics and Social Statistics

(၇)      စီးပွားရေးနိဒါန်းနှင့်နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒများ

(၈)      မိုက်ခရိုဘောဂဗေဒနှင့်မက်ခရိုဘောဂဗေဒ

(၉)      စီးပွားရေးစီမံကိန်းပညာ

(၁၀)    ဖွံ့ဖြိုးမှုဘောဂဗေဒ

(၁၁)    စာရင်းအင်းပညာ

(၁၂)     အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး

(၁၃)    အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

(၁၄)    အခြေခံစီးပွားရေးသဘောတရားများ

(၁၅)    ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းလမ်းများအား ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း

(၁၆)    ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်

(၁၇)    ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

(၁၈)    ပြည်သူပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံ

(၁၉)    အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊ ပို့ချမှုအပေါ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးသည့်နည်း၊ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများပေး၍ တွက်ချက် စေသည့်နည်း၊ လေ့လာရေးခရီးထွက်ခွါ၍ စာတမ်းပြုစုရေးသားစေသည့်နည်းလမ်း၊ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုနည်း၊ ဌာနဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ကြားဆွေးနွေးသည့်နည်းနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်သည့်နည်းလမ်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝ

(၂)       အမျိုးသားရေးမူဝဒ

(၃)       နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံများ

(၄)       နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး

(၅)      မျက်မှောက်ခေတ်နိုင်ငံတကာရေးရာ

(၆)      ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေး

(၇)      ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှု

ဓလေ့ထုံးစံများ

(၈)      ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း

(၉)      ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များ

(၁၀)    နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနိဒါန်း

(၁၁)    နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏အခြေခံသဘောတရားများ

(၁၂)     ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးနှင့်ပထဝီဝင်စီးပွားရေး

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊ ပို့ချစဉ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနည်း၊ အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုရေးသိပ္ပံပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       Applied Ethics

(၂)       Social Problems

(၃)       Mass Communication

(၄)       Human Right

(၅)      လူမှုဆက်နွှယ်ရေး

(၆)      ကျင့်ဝတ်

(၇)      ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

(၈)      ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး

(၉)      ဆက်ဆံရေးပညာ

(၁၀)    ပြည်သူ့နီတိ    

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်းဖြင့် အဓိက သင်ကြားပေးပြီး၊ ယင်းသင်ကြားနည်းအပြင် အဖွဲ့လိုက် စာတမ်းဖတ် ဆွေးနွေးခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ချက်ဖြေဆိုခြင်းတို့ဖြင့် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဥပဒေပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ

(၂)       အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

(၃)       နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေမှရွေးချယ်ထားသောပုဒ်မများ

(၄)       နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အထူးဥပဒေနှင့် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေမှ ရွေးချယ်ထားသောပုဒ်မများ

(၅)      ဥပဒေအခြေခံ

(၆)      မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးစနစ်

(၇)      ရာဇသတ်ကြီး

(၈)      ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ

(၉)      သက်သေခံဥပဒေ

(၁၀)    မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ

(၁၁)    အထူးဥပဒေ

(၁၂)     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် သင်ကြားပို့ချနည်း၊ ပို့ချစဉ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနည်း၊ တစ်ဦးချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးနှင့်ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       Introduction

(၂)       Computer System

(၃)       Technology Element

(၄)       Mobile Information Literacy (MIL)

(၅)      Basic Theory

(၆)      Computer Basic

(၇)      Strategy

(၈)      Management

(၉)      Technology

(၁၀)    Introduction to Application (MIL & e-Government)

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

            သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်ကြားနည်းဖြင့် အဓိက သင်ကြားပေးပြီး ယင်းသင်ကြားနည်းအပြင် အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လက်တွေ့သင်ကြားခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်ဖြေဆိုခြင်းတို့ကိုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန

ပို့ချဘာသာရပ်များ

(၁)       လုပ်ငန်းခွင်အင်္ဂလိပ်စာ

(၂)       ကျွမ်းကျင်တင်ဆက်မှု

(၃)       မှတ်စုတိုရေးမှတ်ခြင်း

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားနည်းစနစ်၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပို့ချခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်း၊ ဇာတ်လမ်း တင်ဆက်ပြသခြင်း၊ အတွဲလိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စင်တင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အပြင် လက်တွေ့ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်း စနစ်တို့ကိုလည်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကာကွယ်ရေးပညာဌာန

ဘာသာရပ်များ

(၁)       စစ်ရေးပြ

(၂)       လက်နက်ငယ်

(၃)       စစ်မြေပြင်ကျွမ်းကျင်မှု

(၄)       နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး

လေ့ကျင့်သင်ကြားနည်း

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို သင်ကြားပို့ချရာတွင် သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားနည်းစနစ်၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပို့ချခြင်း၊  အတွဲလိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အပြင် လက်တွေ့ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ရေးဖြေဆန်းစစ်ခြင်း စနစ်တို့ကိုလည်း ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။