သတင္းမ်ား

Download ရယူရန္

 

Download ရယူရန္

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းသည္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဦး၀င္းေမာ္၊ ေဒါက္တာဦးပြား၊ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၌ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၃-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈)တြင္

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာရပ္အဖြဲ႔ (Board of Studies)၊ တကၠသိုလ္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ (Advisory Group)မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၁၄း၀၀)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ၀င္းသိမ္း က တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္  ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ

Pages

Go to top