သတင္းမ်ား

 

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္  ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္  ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ရတနာသိဃၤခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇း၃၀) နာရီအခ်ိန္၌ အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံ(အထူး) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆) ၏ သင္တန္းဆင္း

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၀၃) သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရာ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ ခန္းမတြင္ အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀၂) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ခန္းမတြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္၌ စာေရးဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္မႈတန္းျမႇင့္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈၂)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅၁) တို႔၏ သင္တန္းဆင္းခဲ့

 

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ နဝရတ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္၌

Pages

Go to top