ဒေါက်တာဦးပွား၊ အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဦးပွားသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့၌ နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲ အာင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ (B.A Geography)ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (M.A Geography) ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ (Ph.D Geography) ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှင့် မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်တို့၌ နည်းပြ ဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်များတွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှင့် တောင်ကြီး တက္ကသိုလ်တို့၌ လက်ထောက်ကထိကဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ် များတွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှင့် လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်တို့၌ ကထိကဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ် ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)အဖြစ် မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)အဖြစ် ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)အဖြစ် ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ကလေးတက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။