လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊  ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ ပညာဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၂၆၀၀၀ိ) (၁၃) နေရာအတွက် အောက်ပါပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

download

download