လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်လျှောက်လွှာမပြည့်စုံ၍ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂ /၂၀၁၉ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသောလက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်  လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့် မရရှိသူများစာရင်းကို Download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။