ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း(၁)မျိုး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် –

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် အရေအတွက်
စစ်တောင်းဆောင်၏ အိပ်ဆောင် (၈)ဆောင်၊ စားရိပ်သာ၊ စားချက်ဆောင်နှင့် အဆောင်မှူးရုံး အကြီးစားမွမ်းမံ ပြင်ဆင်ခြင်း   (၁) ခု

၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ ရုံးချိန်အတွင်း (၁)စုံလျှင် ငွေကျပ် ၂၀၀ဝိ/- ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာလက်ခံခြင်းကို ၂၆-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသူများသည် မိမိတင်ဒါတင်သွင်းသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် တင်သွင်းသည့်တင်ဒါတန်ဖိုး၏ ၁% တင်ဒါအာမခံစပေါ်ငွေကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက် မြန်မာပြည်)အမည်ဖြင့် Payment order  ပြုလုပ်ပြီး ယင်း Payment order  မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စောင်ကို သတ်မှတ်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ တင်ဒါတင်သွင်းရမည်။ (Payment order) ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ တက္ကသိုလ်မှ အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊  တယ်လီဖုန်းအမှတ်  02 – 50050  သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

                                                                                       တင်ဒါကော်မတီ

                                                                                ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့