ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း(ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း)အမှတ်စဉ်( ၆ ) သို့ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခြင်း

အသေးစိတ်က Download ရယူရန်

Read more

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)နှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆) သို့ သင်တန်း တက်ရောက်ရန်ကိစ္စ

အသေးစိတ်ကို download  လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) သင်တန်းဝင်ခွင့်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download  လုပ် ပြီးကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Read more

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) သင်တန်းဝင်ခွင့်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download  လုပ် ပြီးကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Read more