ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၉

အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၇) ခုတွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို Download လုပ်၍ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။

Read more

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

အသေးစိတ်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)

Read more

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်း (လစာနှုန်း၊ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) နှင့် (လစာနှုန်း၊ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ )များအား ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်(လစာနှုန်း၊ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) လစ်လပ်ရာထူးနေရာများ၌ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် တင်ပြလာသည့်

Read more

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Read more

အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် နောက်ဆက်တွဲ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၄ – ၁ – ၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်  အရာထမ်း လောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်း

Read more

အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် နောက်ဆက်တွဲ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

၁၄ – ၁ – ၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်  အရာထမ်း လောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)နှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

Read more

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) မှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉)သို့ ပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (လက်ထောက်ဆရာဝန်)

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) မှ 

Read more

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်း (လစာနှုန်း၊ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) နှင့် (လစာနှုန်း၊ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ )များအား ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်(လစာနှုန်း၊ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) လစ်လပ်ရာထူးနေရာများ၌ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် တင်ပြလာသည့်

Read more